Pengenalan

Data Mikro UTHM merupakan data yang disimpan dan dikendalikan oleh Jabatan Matematik dan Statistik, Fakulti Sains, Teknologi dan Pembangunan Insan. Penggunaan data ini adalah terbuka kepada semua staf dan pelajar UTHM. Data-Data yang dibekalkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia adalah seperti berikut :

1.Penyiasatan Tenaga Buruh
2.Penyiasatan Perbelanjaan Isi Rumah
3.Penyiasatan Pendapatan Isi Rumah
4.Banci Penduduk dan Perumahan
5.Pembuatan Tahunan